Asmens duomenų tvarkymas

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Šiame pranešime pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su jūsų sudarytos abonentinės plovimo paslaugų sutarties vykdymu.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Švaros broliai“, juridinio asmens kodas 122538045, registracijos adresas Panerių g. 34, Vilnius, buveinės adresas - Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius, interneto svetainės adresas www.svarosbroliai.lt, tel. +370 700 66600, el. paštas info@svarosbroliai.lt.

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Su Jumis sudarytos sutarties vykdymo tikslais renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris, automobilio markė/modelis, mokėjimo kortelės duomenys, kliento ir/ar transporto priemonės atvaizdas (vaizdo įrašas).

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra su Jumis sudarytos sutarties vykdymas.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB „Švaros broliai“ partneriai bei paslaugų teikėjai vadovaujantis sudarytomis konfidencialumo ir duomenų saugojimo sutartimis.

Jūsų duomenys taip pat gali būti teikiami:

- valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai arba privalomi nurodymai.

Jokiais kitais atvejais Jūsų duomenų neperduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jūsų asmens duomenys saugomi su Jumis sudarytos abonentinės plovimo paslaugų sutarties galiojimo metu. Paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) metus po sutarties pasibaigimo.

Vaizdo įrašai saugomi 30 dienų nuo vaizdo įrašo užfiksavimo dienos.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis ir kokias teises turite?

Jeigu norite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, galite kreiptis į mus el. paštu info@svarosbroliai.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, prašome kreiptis į UAB „Švaros broliai“ el. paštu info@svarosbroliai.lt arba adresu Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.